“கற்க கசடற கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்குத் தக”

“கற்க கசடற கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்குத் தக” என்ற திருவள்ளுவரின் குறளை பின்பற்றி பிரித்தானிய தமிழ் இளையோர் அமைப்பினராகிய நாம் புலம் பெயர்ந்து வாழ்ந்தாலும் எம் மதம் மொழி அதன் பெருமைகளை விட்டுக் கொடுக்காது எமது எதிர்கால சந்ததியினருக்கும் எங்கள் தமிழ் மொழியின் அருமை பெருமையை எடுத்துரைத்து எம் தேசிய தலைவரின் கனவை நினைவாக்கும் வண்ணம் தொடர்ந்தும் எமது மொழியை பின்பற்ற அவர்களை ஊக்குவிற்பதே எங்களுடைய இந்த கற்க கசடற என்னும் போட்டியின் நோக்கமாகும்.

Introduction to Katka Kasadara.

Thirukkural. Many of us in today’s society come across different life situations. Do we base them upon anything? The Thirukkural expounds on various aspects of life and is one of the most important works in the Tamil language; it is a master piece of Tamil literature with the highest purest expressions of human thought. Having been translated in over 60 languages of the world, its ethics and values are applicable to all religions, countries and time.

TYO endeavours to preserve, promote and nurture our cultural heritage by initiating and sustaining our involvement within the Tamil community. Part of this proposal includes implementing educational programming to promote awareness and pass on our identity as Tamils onto the next generation in an appropriate manner, hence TYO’s introduction to Katka Kasadara.

About

Tamil Youth Organisation (TYO) of United Kingdom is a non profit organisation established on the 22nd November 2004 and is an establishment that focuses on uniting the Tamil youths across the UK and to help promote & understand our unique language, history, culture and identity. Continue reading “About”

குறள்கள்

தயவுசெய்து கீழ் காணும் விண்ணப்ப படிவத்தையும் அதனுடன் சேர்த்து நீங்கள்/உங்களது பிள்ளைகள் படிக்கவேண்டிய திருக்குறள்கள், தொல்காப்பியம் மற்றும் ஆத்திசூடி ஆகியன உங்கள் கணனியில் தரவிறக்கம் செய்யக்கூடிய விதத்தில் இங்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளன அதனை நீங்கள் தரவிறக்கம் செய்து உபயோகப்படுத்தவும்.

விண்ணப்பப் படிவம் | Application Form
திருக்குறள்கள் | Thirukkuralkal
தொல்காப்பியம் | Tholkaapiyam
ஆத்திசூடி(தகர வருக்கம்) | Aathiesoodie

தொடர்புகொள்ள

இதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் தொடர்புகள் ‘கற்க கசடற’ போட்டி நிகழ்விற்கு மட்டும் பயன்படுத்தப்படும் அதேபோல தரப்பட்டிருக்கும் முகவரி விண்ணப்ப படிவங்களை அனுப்புவதற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும்.

For further information regarding the application procedure
contact

Email: katkakasadara@tyouk.org
Mob: 07427261785
Mob: 07915379101

www.tyouk.org